Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

so, úno 24, 2024

All Stories

Všeobecný základní (nepodmíněný) příjem: Trojský kůň

Následující řádky popisují situaci v Irsku (nebo spíše, chcete-li, v Irské republice). Irsko je možná daleko a navíc za mořem, ale pro nás v ČR tu jsou dvě společná vodítka - i my žijeme v EU, a, šířeji, v kapitalismu. Soudím, že pravděpodobnost, že by tady ona instituce nebo onen systém chovaly lépe než v Irské republice, je poměrně nepatrná. (Pozn. překl.)

Všeobecný základní (nepodmíněný) příjem: Trojský kůň

Odešel poctivý člověk, komunista…

Ve věku 97 let zemřel (9. července 2020) generální tajemník Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš. (Pohřeb v kruhu rodinném se konal v Motole v úterý 14. července.)

Odešel poctivý člověk, komunista…

Komunismus není "zločinná ideologie"!

Zákony odsuzující socialistické Československo jako zločinný režim, obsažené v trestních zákonících České a Slovenské republiky po roce 1990, stojí na předpokladu, že komunistická ideologie vytváří ze své podstaty zločiny proti lidskosti. Tvrzení dnešního režimu, že komunistická ideologie je zločinná, napadají slovenští soudruzi ve své žádosti na ministryni spravedlnosti vlády Slovenské republiky, paní M. Kolíkovou. Tato aktivita vznikla v souvislosti s chystaným novým (zatím schválen v prvním čtení) Zákonem o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, který navrhují schválit poslanci slovenské vládní koalice v národním parlamentu. Považujeme tento boj slovenských soudruhů za zcela zásadní. Text žádosti níže.

Komunismus není "zločinná ideologie"!

Stanovisko KV KSČM Praha proti přepisování historie

Krajský výbor KSČM Praha důrazně protestuje proti zkreslování a přepisování historické pravdy a proti rozdmýchávání antikomunistické nenávisti, která je opět vyvolávána v hlavním  městě.

Sdružení „Dekomunizace“ vehementně podporované vedením pražské radnice pod taktovkou pirátského Hřiba rozjelo kampaň k 70. výročí popravy Milady Horákové. Z veřejných budov (např. právnická fakulta, Rudolfinum Národní muzeum, Carolinum, Veletržní palác, FAMU a mnoho dalších) visí velkoplošné portréty Milady Horákové s rudým nápisem „ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY“. V pátek je prostřednictvím obecního rozhlasu opakovaně vysílána koláž z nahrávek ze soudního procesu a z dopisů rodině. „Iniciativa Milada 70“ vyzývá občany k vyvěšování černých praporů a chystá shromáždění.

Projekt s pokryteckým názvem „Paměť národa“, zaštítěný státem zřízenými institucemi Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem a neziskovou organizací Post Bellum, se neštítí vydat prohlášení, v němž mimo jiné uvádí, že „Komunistická strana Československa ani její nástupkyně Komunistická strana Čech a Moravy…se nerozešla s komunistickou ideologií, jejíž nedílnou součástí je násilí, popření lidských práv i mravních hodnot, o které se opírá demokratický právní stát…Veškerou vinu za teror, který v naší zemi rozpoutali a za zločiny, jichž se v masovém měřítku dopouštěli, tím svádějí na nějaké jednotlivce, aby zakryli, že se ve skutečnosti jednalo o cílevědomou politiku strany uskutečňující komunistickou ideologii, která takový postup přímo vyžadovala.“ 

Jedná se o útok státem zřizovaných institucí na KSČM, na jednu z demokratických a k tomu parlamentních stran.

Ostře se ohrazujeme proti tomuto prohlášení. My komunisté od samého vzniku komunistické strany, jejíž 100. výročí si příští rok připomínáme, bojujeme za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Chceme, aby se lidé nemuseli bát, že nebudou mít práci, že přijdou o střechu nad hlavu, že nebudou mít na jídlo, léky, vzdělání pro své děti. Je to kapitalismus, který vyvolává války a zabíjení, je to kapitalismus, který vytváří propastné rozdíly mezi dvěma světy, malým světem těch, kdo se na úkor ostatních topí v bohatství a velkým světem těch, kteří jsou na či pod hranicí chudoby. Je to zločinný kapitalismus, ne myšlenka komunismu.

Současná agresivní kampaň zaměřená proti KSČM zapadá do scénáře usnesení Evropského parlamentu „O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“, přijatého v září 2019. Toto usnesení staví na stejnou úroveň komunistickou a nacistickou ideologii, socialistické a nacistické režimy. Přitom to byli právě komunisté, kteří se postavili do předních řad v boji proti německému nacismu, kteří organizovali odpor proti okupantům a kteří v obrovském počtu končili svůj život na popravištích, v mučírnách a koncentračních táborech.

Spuštěná kampaň antikomunistických fanatiků má změnit pohled na minulost, současnost i budoucnost a odvrátit pozornost lidí od problémů dneška a rizik zítřka a od kritického přemýšlení nad tím, kdo je jejich skutečným původcem.

Stanovisko KV KSČM Praha proti přepisování historie

Fašistický puč

Zatímco milióny lidí v Iowě a Washingtonu se znepokojeným údivem, zmatkem či vztekem zíraly na dění, i Německo mělo svůj traumatizující zmatek, jenž se zvrhl do děsivě poplašného signálu!

Fašistický puč

Pochopit korejský lid

"Každý, kdo si myslí, že je odborníkem na severní Koreu, je buď lhář, nebo hlupák. Sdělovací prostředky každou chvíli sklouzávají do běsnění, když přinášejí poslední zprávy o zemi a zdůrazňují podivnosti či výstřednosti. Zas a znovu se severokorejští oficiální činovníci, kteří byli údajně popraveni, objevují živi a zdrávi, nebo se zjistí, že zpráva o tom, že Severokorejci přistáli na Venuši, pochází se satirického webu a ne z oficiálních sdělovacích prostředků země", napsal Graham Harrington z irského The Socialist Voice dne 02. 06. 2020.

Pochopit korejský lid

Koronavirová krize: Nový produkt systémové krize kapitalismu

V roce 2002 se v kapitalistických zemích, především ve Spojených státech, objevily příznaky významné krize, vycházející z neoliberální politiky, prováděné od 80. let 20. stol. a rozvíjené duem Reagan-Thatcherová, s využitím pravicové deviace Gorbačovem vedeného Sovětského svazu.

Koronavirová krize: Nový produkt systémové krize kapitalismu
Image