Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

so, zář 30, 2023

All Stories

Před 125 lety zemřel velký vědec, revolucionář a učitel světového proletariátu Bedřich Engels

Ano, 5. srpna 1895 skonal výjimečný člověk, jeden z největších revolucionářů a myslitelů novodobých dějin, Marxův nejbližší přítel a spolubojovník, filozof, sociolog, ekonom a spolutvůrce nového, vědeckého světového názoru, marxismu, vědeckého socialismu. Vynikal i jako přední organizátor mezinárodního komunistického hnutí.

Před 125 lety zemřel velký vědec, revolucionář a učitel světového proletariátu Bedřich Engels
Write comment (30 Comments)

150 let od narození Vladimíra Iljiče Lenina

O Leninovi a leninismu jsem již několikrát referoval a fakticky totéž publikoval nejen v našem komunistickém listu Dialog. Naposledy to bylo před rokem, k 95. výročí úmrtí V. I. Lenina (95 let od úmrtí velkého člověka, myslitele, revolucionáře, „Dialog“ č. 343, leden-únor 2019). Zde jsem, myslím, ve stručné, v koncentrované formě načrtl, napsal v podstatě to nejpodstatnější. Nyní se soustředím na některé aspekty aktuálnosti leninismu dnes.

150 let od narození Vladimíra Iljiče Lenina
Write comment (0 Comments)

Nikolaj Starikov: Metoda zvýšení efektivity ve stalinské ekonomii

Jeden malý úkol pro Vás. Jste hlavou státu. Produkujete určité množství produktů, které vezmete jako základ sto procent. Ale po jednom roce, na základě nových technologií, lepší organizace práce atd. získáte zvýšení objemu vyrobených produktů, který nyní činí 110 procent předešlého roku. Otázka: Použijete tento desetiprocentní přírůstek, abyste vytiskl více peněz, nebo snížíte ceny o množství přírůstku?

Nikolaj Starikov: Metoda zvýšení efektivity ve stalinské ekonomii
Write comment (0 Comments)
Image