Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

čt, lis 30, 2023

Třicet let boje za návrat marxisticko-leninské teorie do politické praxe

Sledujte nové internetové stránky „Dialogu“

www.dialog-komunistickylist.cz

 

Šéfredaktor: Zdeněk Košťál
Roční předplatné včetně poštovného 250 Kč.
Vychází zpravidla jako dvouměsíčník.

Přihlášky na předplatné tištěného vydání, reklamace a připomínky
k distribuci můžete uplatňovat elektronickou poštou

Registrováno MK ČR E 6320; ISSN 1210-454
Image