Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům

Delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům

Redakce Dialogu dává k dispozici dopis členů KSČM určený všem členům a orgánům KSČM. Uvádíme zde i průvodní přípis Josefa Skály: Soudružky a soudruzi, z ostudné pasti, v níž se naše strana ocitla, vybředneme jen rozhodným tlakem zdola. Nač jej teď soustředit především, navrhujeme v přiložené výzvě. Je kolektivním stanoviskem ss. S. Duška, J. Horáka, M. Kavije, K.Klimši, P. Posoldy, T. Vytisky a mne, jeho prvních signatářů. V jejich seznamu rádi uvedeme i kohokoli z Vás - jménem celých ZO či jejich výborů, územních stranických orgánů i jednotlivých komunistů. Standa Dušek adresuje podepsanou výzvu členům ÚV i všem KV a OV KSČM ještě tento týden tak, aby ji obdrželi před schůzí VV ÚV KSČM, svolanou na pátek 6. 11. Někteří z Vás mohou projevit zájem výzvu podepsat i později. Budou mezi jejími signatáři uvedeni v dalších vlnách, zasílaných týmž adresátům. Jiní z Vás mohou dát přednost vlastním stanoviskům - ať už v jakékoli vazbě na naši výzvu či nikoli. V zájmu společné věci uvítáme, zašlete-li je vedle ÚV KSČM i nám. Mlčky přihlížet zkáze strany, která si v květnu připomene rovných 100 let od svého vzniku, už nelze. Soudružsky Vás zdraví J. Skála.

Vážené soudružky,

Vážení soudruzi,

v krajských a senátních volbách jsme dopadli ostudně. Stranu to vhání do ještě hlubší krize. Na poplach bijí tisíce komunistů, řada základních organizací i územních orgánů KSČM. Po radikálním řešení volají i výzvy městských výborů z klíčových aglomerací - Ostravy a Brna.

Prohráli jsme jedenácté volby v řadě. Tak málo nás lidé nepodpořili za celých sto let. Teď jich nebylo ani pět procent. Pod touto hranicí, nezbytnou k zachování parlamentního postavení strany, už končíme téměř v každém průzkumu veřejného mínění. Dřívější prohry byly varovným signálem. Od roku 2016 jsou to žalostné debakly.

Vedení strany se k analýze příčin nemá. K alibistickým výmluvám se uchýlilo i tentokrát. Od obav a názorů členské základny ho dělí bezedná propast. Stranu to rozkládá a ubíjí.

Současné vedení vykazuje špatné výsledky už řadu let. V úvahu připadá jediné řešení. Vedení musí odstoupit neprodleně. Své funkce sice dalo k dispozici už na schůzi VV ÚV KSČM dne 9. 10. 2020. Osobní odpovědnost však nevyvodilo dodnes. Chce stranu naopak řídit až do sjezdu, jemuž přitom hrozí další odklad. Řešení naší krize, nemající obdoby, to odsouvá na neurčito. Smíme to dopustit? Znásobit tak i riziko, že po příštích volbách už nebudeme ani parlamentní stranou?

KSČM vyvede z krize jen zcela nové vedení. Jedině rozhodní stoupenci zásadní změny, skýtající i záruky, že stranu názorově ani generačně nerozštěpí. Právě takoví soudruzi by měli převzít už přípravu XI. sjezdu. Předložit mu osnovu naší strategie za kapitalistické krize i konkrétní postup, jak dopracovat dlouhodobý i krátkodobý program strany, potřebné úpravy stanov a našeho ekonomického zázemí. Součástí musí být i jasný mandát ve vztahu k Hnutí ANO, ČSSD i dalším parlamentním subjektům. Přesně stanovené mantinely, jež budou pro KSČM nepřekročitelné.

Vedení, zvolené jen většinou několika hlasů - a tím spíš politiku „Vítěz bere vše“ - si už nemůžeme dovolit. Rovné právo zasadit se všemi silami o obnovu strany musí být oba názorové proudy i stranické generace. Šanci to má jedině tehdy, budou-li je reprezentovat tváře, s nimiž lidé nespojují naše porážky. Jen takové vedení změní náš pošramocený obraz v médiích a všude před širokou veřejností. Bez dalších průtahů musí být provedeny i všechny změny ve složení ÚV a VV ÚV KSČM, schválené územními stranickými konferencemi už počátkem roku.

Nechat budoucnost strany na kmotrech, intrikujících za zády komunistů, už nesmíme. Teď musí stranou všechny různice a animozity. Příkazem doby je jednota obou názorových proudů i generací. Jedině tak lze obnovit stranu skutečně životaschopnou, s níž spojí naděje i statisíce těch, o něž jsme přišli. Stranu, k níž najde cestu i spousta dalších lidí, jimž dnes skutečná alternativa chybí.

Právě to je naše povinnost! Spojme síly, dokud je čas! Výsledek závisí na každém z nás! Zasaďme se o něj, tak jak nám velí čest a svědomí komunistů! Projednejme vše, co už nelze odkládat, v základních organizacích, OV a KV KSČM! Požadujme neprodlené odstoupení předsedy a místopředsedů strany a přípravu XI. sjezdu lidmi, kteří budou zárukou potřebné změny! Adresujme to ústřednímu výboru! Žádejme členy ÚV a VV KSČM, kteří nás v těchto orgánech zastupují, aby tam rozhodně prosazovali vůli komunistů!

Logo

Rubriky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Marxismus-leninismus


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Tištěný Dialog


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Redakce


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342