Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Třicet let boje za návrat marxisticko-leninské teorie do politické praxe

 

Dialog je internetový komunistický časopis všech, kteří usilují o obnovení komunistického hnutí u nás,
vycházející z teorie marxismu-leninismu, z proletářského a socialistického internacionalismu
a revolučních zkušeností nejen z naší dávné i nedávné historie.

 

***

 

34 LET ČASOPISU

DIALOG  OTÁZKY ODPOVĚDI

34 LET OBHAJOBY A ŠÍŘENÍ

MARXISMU-LENINISMU

 

Nynější Dialog*otázky*odpovědi začal vycházet před 34 lety.

Jeho první číslo vyšlo 28. února 1990 jako informační bulletin

Marxisticko-leninského klubu při OV KSČ v Praze 10

 

D I A L O G - O T Á Z K Y - O D P O V Ě D I

 

Vzhledem k tomu, že marxisticko-leninské myšlenky nebylo možné od prvopočátku kontrarevolučního převratu v roce 1989 zveřejňovat v hromadných sdělovacích prostředcích, byl tento bulletin rozšiřován prostřednictvím rozmnožovacích blan.

 ***

Vedoucí funkcionáři současné KSČM se nikdy nedokázali vyrovnat s revizionismem N. S. Chruščova, podvodem „obrody“ z roku 1968

a bezprecedentní zradou M. S. Gorbačova!

 ***

Komunisté se nepotřebují omlouvat za trvalý boj proti kapitalismu

a intenzivní práci pro budování socialismu a komunismu!

 ***

Komunistický list „Dialog“ 34 let věrně slouží revoluční činnosti za aktivní internacionální spolupráce dělnického a komunistického hnutí, za účasti tisíců obětavých pracujících, dopisovatelů, čtenářů a funkcionářů ze všech krajů Čech, Moravy, Slovenska.

 ***

V této souvislosti připomínáme i slova básníka M. Floriana:

 

Komunisté se nemusí jen kát.

Nemají se proč stydět za svou víru.

Komunisté si nemohou nic lhát.

Čeká je dlouhá, odříkavá směna.

Budoucnost nebyla však poražena.

A slunce přečte hlavní referát.

 

V revoluční činnosti „Dialogu“ spojujeme síly v boji za vítězství lidové demokracie, socialismu a komunismu!

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.