Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Odmítáme zavedení korespondenční volby

Odmítáme zavedení korespondenční volby

Hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které schválilo ve třetím čtení tak zvaný zákon o korespondenční volbě pro občany České republiky žijící v zahraničí, je plivnutím do tváře všem občanům České republiky.

Zákon nyní musí ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky. Není si však těžké domyslet, že i zde půjde pouze o formalitu.

Stalo se tak i navzdory petici iniciované Komunistickou stranou Čech a Moravy, pod kterou byly shromážděny podpisy téměř dvaceti tisíc občanů, a slyšení na půdě Petičního výboru Poslanecké sněmovny.

Zde zaznělo mnoho argumentů z řad iniciátorů petice, na které nebyl schopen věcně reagovat jak nikdo z přítomných koaličních poslanců, tak ze zástupců ministerstva vnitra. Zkrátka, nikdo nic konkrétního nevěděl!

Přitom korespondenční volba dá hlas zhruba půl milionu občanů dlouhodobě žijících mimo území České republiky. To znamená, že přibude zhruba 7 % voličů, volících převážně pravici.

Stovky tisíc dalších pak přibudou po přijetí poslanecké novely zákona o státním občanství. A tito lidé budou od dění v České republice odtrženi zcela. Mají jen obecný přehled o situaci ve své bývalé domovině. Na míle jsou jim vzdáleny naše každodenní starosti – zvyšování cen energií, dopady konsolidačního balíčku, prodlužování věku pro odchod do důchodu, mrzačení zákoníku práce, zhoršování práv zaměstnanců a řada dalších věcí. A nyní budou zásadně ovlivňovat další směřování země, ve které nežijí a žít nebudou!

Komunistická strana se, stejně jako mnozí ústavní právníci, domnívá, že korespondenční volba je v rozporu s Ústavou České republiky. Není tajná a není ani přímá. Nikdo nezaručí, že volič nebude ovlivňován například svým rodinným příslušníkem či jinou osobou, ani nevyloučí případnou manipulaci s volebními hlasy.

Z mnoha důvodů Komunistická strana Čech a Moravy korespondenční volbu zcela zásadně odmítá. Její zavedení pro občany žijící v zahraničí považuje za přípravu její realizace i v domácím prostředí. Činí tak po celou dobu, a nikoliv účelově, jako jiné politické subjekty (např. ANO 2011), které nejdříve zavedení korespondenční volby prosazovaly a nyní proti ní protestují!

Z těchto důvodů bude Komunistická strana Čech a Moravy po volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce požadovat zrušení tohoto zákona.

Žádné komentáře

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.