Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Náš přínos k demokracii

Náš přínos k demokracii

Jak známo, demokracie se člení na přímou, nepřímou, atd. Proslýchá se, že k tomuto členění přispěje zobecněnou zkušeností i naše současná vládnoucí elita.

V učebnici politologie bude toto členění prý doplněno o významný objev profesora Fialy – o demokracii anti-dezinformační. Radost z objevu mu údajně kalí pouze jeho kolega, jistý profesor Masaryk. Prý mu z lánského hřbitova připomněl svá tehdejší slova o demokracii: „Jaký pán, takový krám.“

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.