Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Pomstili se starcům, hrdinové

Pomstili se starcům, hrdinové

Kde jsou ty časy, kdy Václav Havel hlásal v televizi národu, že "bez komunistů to nepůjde". Nebo když Petr Pithart říkal, "možná že slyším trávu růst", a počal se obávat, že se snad někdo komunistům bude chtít mstít. Tenkrát bylo komunistů mnoho, téměř v každé rodině byl nějaký.

A proti té hrstce disidentů byli zkušení, vzdělaní, mladí a silní. Muselo se počkat. Členové strany umírali a stárli, ti papíroví se vytráceli, a generace disidentů začala ustupovat mladším, všeho schopnějším a dravějším Jurečkům či Rakušanům. "Pravda a láska nezvítězily, zvítězily prachy", jak to jasnozřivě charakterizoval smutně vyhasínající Václav Havel. Čas pomsty nastal.

A tak udělali seznam vysokých funkcí, kterým je třeba snížit důchod. Například členové komunistických vlád. Nevím, kolik jich ještě žije. Možná už jenom Marian Čalfa, kterému bude 78 let. Odsloužil za socialismu ve vládě dva roky, takže přijde od března 2024 o šest stovek měsíčně. Chudák, a tak se tenkrát snažil polistopadovým mocným vyhovět. To má za své dobrodiní.

U nás v okrese to postihne už jenom stejně starého bývalého předsedu okresního národního výboru. Ten by po listopadu 1989 snesl Občanskému fóru modré z nebe. Snažil se tak, až jsme ho té funkce sami odvolali. Nová moc z něj za odměnu udělala ředitele. Ale mělo to podmínku: Vystoupí ze strany. Tak vystoupil. Jenže ho podvedli, a za pár měsíců ten podnik zrušili. Živil se pak všelijak. Teď ho podvedli podruhé; seberou mu skoro tisícovku. To si nezasloužil.

Do seznamu zařadili i bývalé členy ústředního výboru strany. Nejméně z poloviny to byli dělníci, technici, významní odborníci a vědci, kteří si tu poctu vysloužili poctivou prací, ne politikou. Normálně chodili do zaměstnání a jednou za dva měsíce jeli do Prahy na zasedání ÚV KSČ. Teď jim za každé zasedání strhnou padesátikorunu z důchodu.

Že vám není hanba, pánové Jurečko a Rakušane, kteří jste byli hlavními iniciátory této akce. Po 34 letech jste zorganizovali pomstu. Jejími oběťmi se stalo 133 dědečků a babiček, kteří se ničím neprovinili. Vražda se v naší zemi promlčuje po třiceti letech, ale pouhá funkce ne. Vaše pomstychtivost nebyla ukojena. A tak budete seznam funkcí dále rozšiřovat. Ale musíte rychle, aby vám vaše oběti dříve neumřely.

Styďte se! I vy, ostatní předsedové a poslanci koaličních stran. I vy, pane prezidente. Kdyby ještě žil váš otec, týkalo by se to i jeho, protože byl plukovníkem vojenské rozvědky.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.