Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Novela zákoníku práce nás vrací do 19. století

Novela zákoníku práce nás vrací do 19. století

Jako by nestačilo, že na svém jednání, které začne 21. května, má Poslanecká sněmovna PČR projednávat návrh důchodové reformy, kterou chce současná pětidemolice protlačit na sílu svými 108 hlasy. Další asociální návrh má brzy přijít, novela zákoníku práce.

Ta je prezentována svými pravicovými předkladateli jako něco přelomového, co zpružní prý zamrzlý pracovní trh. Je tomu však naopak! Novela výrazně zhorší postavení všech pracujících, prodlouží zkušební dobu z tří měsíců na čtyři a výpovědní doba začne běžet již dnem doručení výpovědi, kterou budete moci dostat třeba e-mailem, namísto až od prvního dne následujícího měsíce. Zkrátí se rovněž denní odpočinek při havarijních stavech. Snahou některých pravicových poslanců pak bude do návrhu protlačit i možnost výpovědi bez udání důvodu. Navrhované změny nás vrací o více než sto let zpět. Stejně jako to, že novela zákoníku práce má zavést možnost zaměstnat o letních prázdninách i nezletilé osoby starší 14 let. Vrací tím do praxe dětskou práci. Neboť Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, která byla přijata Mezinárodní organizací práce v roce 1973, stanovuje nejnižší věk pro vstup do zaměstnání na 15 let a na 18 let v případě práce ohrožující zdraví či morálku. Tato smlouva byla ratifikována i Českou republikou.

Jako velká výhoda je propagováno umožnění samorozvrhování směn zaměstnanci, i když vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele. Dovedete si však představit reálnost této „velké výhody“ v továrnách, v zemědělství, školství, zdravotnictví nebo ve službách např. u zaměstnanců hotelů či restaurací, ale i v dalších oborech?! Nikoliv, tato výhoda bude jen pro úzkou skupinu zaměstnanců!

KSČM tyto změny zásadně odmítá! Považuje je v 21. století za naprosto nepřípustné a populistické. Většina těchto opatření povede k větší nejistotě zaměstnanců a zhoršení jejich pozic oproti zaměstnavatelům, ale například i oproti bankám a dalším finančním institucím.

 

Zdroj: 23. schůze VV ÚV KSČM dne 17. 5. 2024

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.