Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Nový prostor pro rozvíjení vědeckého světového názoru

Nový prostor pro rozvíjení vědeckého světového názoru

Vážení čtenáři, Časopis Dialog-komunistický list, který vychází již 34 let, přešel z tištěné formy na elektronickou. Změnu si vynutila jak personální, tak ekonomická situace našeho listu, nicméně se zdá, že by mohla přinést také mnohá pozitiva. Měsíčník bude nyní vycházet vždy v první den v kalendářním měsíci.

Webová stránka Dialogu (http://dialog-komunistickylist.cz) umožňuje jednak snáze šířit pravdivé objektivní informace a obohatit obsah o videa, interaktivní dokumenty či rozsáhlejší fotodokumentaci, ale zároveň umožňuje uchovat i tištěné vydávání listu v pdf podobě k šíření mezi lidmi. To bude obsahovat myšlenky, které pokládáme za stěžejní, případně vyjadřující názor redakce. Využít tak bude možné PDF materiál, který lze stáhnout a vytisknout na vlastní tiskárně, či na tiskárnách okresních či krajských výborů KSČM.

Oproti tištěnému vydání budou texty v ostatních rubrikách webu poskytovat prostor pro různorodé postoje, a především pro diskuzi mezi relevantními názory. Za podstatné považujeme názory vyjádřené slušně a srozumitelně, myšlenkově konzistentní a pokud možno opřené o teoretický základ. Čím blíže ke kořenům problémů, tím lépe.

K diskuzi má sloužit především „Diskuzní fórum Dialogu“, do kterého se můžete registrovat a vést zde zcela anonymně nebo pod svým skutečným jménem diskuzi s ostatními účastníky dle našich pravidel (tedy diskuzi omezovanou jen zákony ČR a slušným chováním).

Hlavní úlohou Dialogu vždy bylo především vzdělávat v marxisticko-leninské ideologii, která v procesu budování socialismu byla postupně zjednodušována a zejména po roce 1989 byla negativně „odložena“ do zapomnění. Upozorňovat na její jednak teoretickou hloubku, pravdivost a konkrétnost, ale možná ještě více na její praktický význam pro formování každodenní politické činnosti ve všech jejích směrech, jakými jsou programové formování strany, analytické rozklíčování každodenních společensko-politických jevů, kádrová práce a organizační výstavba strany a také propagační činnost.

Ukazuje se mnohem více než dříve, že vzdání se vědeckého pojetí ideologické práce (dnes je pojem ideologie, a to i ve strukturách strany, brán pomalu jako sprosté slovo) přineslo naprosté obecné nepochopení jejího všeobjímajícího významu pro politickou činnost. Došlo k totální degradaci ideologického myšlení, tj. schopnosti vnímat pravidla hry společenského (mezitřídního) boje o společenskou moc. Tím došlo nejen k odzbrojení českých dělníků (a dalších vykořisťovaných), ale všech, kteří se historicky vyprofilovali jako jediní skuteční obhájci jejich zájmů – komunistů. 

Opuštění, ochotné odstoupení ideologického myšlení jako jakéhosi reliktu minulosti bylo možné jen poté, co bylo zavrženo to nejcennější – Historická forma ideologického myšlení, brnění, meč a štít, kterými mohly generace komunistů porážet jakkoli mocné nepřátele. Touto zbrojí je marxismus, tvůrčím způsobem rozvinutý Leninem, tedy marxismus-leninismus.

Smysl našeho časopisu spočívá ve vysvětlení této názorové krize, v upřímné a otevřené snaze uchovat bohatství marxis-leninského myšlení nejen jako historického kánonu, ale také jako mocného rozumového nástroje dokonale schopného adaptace na aktuální podmínky „živého“ (v chápání dynamických proměn) světa. Smyslem Dialogu je snaha osvětlovat lidem – především pak mladším komunistům – skutečnost a aktuálnost tohoto poznání.

Pro tyto účely slouží především rubrika na našem webu „Marxismus-leninismus“. Naleznete zde (postupně, jak budou materiály doplňovány), teoretické základy M-L, texty k historii komunistického a dělnického hnutí a také praktické analýzy aplikující marxismus-leninismus na aktuální politické dění.

Praktikování marxismu-leninismu je něco, co chybí jako sůl. Rozkrývání a přesné obecné pojmenování aktuální politické situace z pohledu M-L v České republice, v Evropě a ve světě je chybějící základní kámen všech dnešních snah změnit svět k lepšímu, i všech snah českých komunistů.

Věřím, že tato ambiciózní, ale nezbytná analýza se stane jedním z prvních konkrétních výsledků naší práce v příštích vydáních.

 

Vážení čtenáři – přeji nám všem kvalitní a svobodný dialog.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.