Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Výběr z tezí KSČM k oslavám 1.máje 2024

Výběr z tezí KSČM k oslavám 1.máje 2024

Před 134 lety poprvé pochodovaly Prahou dělnické masy, aby oslavily Svátek práce, který vyhlásila II. internacionála na památku událostí v Chicagu v roce 1886, kdy byla demonstrace dělníků stávkujících za 8hodinovou pracovní dobu narušena policejní provokací – výbuchem bomby. Za tento výbuch bylo pak kapitalistickou justicí bez důkazu odsouzeno k smrti několik dělnických vůdců.

Vyhlášení Svátku práce na konci 19. století bylo pro pracující nejen v českých zemích, kde většina obyvatel nežila v blahobytu, ale spíše než žila, jenom přežívala v otřesných sociálních podmínkách, významnou událostí. Lidé stejně jako dnes neměli právo na práci a převážná většina pracujících zejména v průmyslu pracovala v hrozných pracovních podmínkách, více než 12 hodin denně, bez práva na důstojné zacházení. Lidé žili bez přístupu ke zdravotní péči, bez zajištěného stáří i bez možnosti umožnit kvalitní vzdělání svým potomkům. V této době bouřlivého sociálního kvasu způsobeného dynamickým rozvojem industriálního kapitalismu, vytrhávajícího čím dál více skupin obyvatel z jejich přirozeného prostředí a uvrhávajícího je do čím dál větší bídy, se zrodil 1. máj – Svátek práce, svátek utlačovaných, svátek neprivilegovaných, svátek lidí živících se vlastní prací. 1. máj se stal prostorem nespočetných manifestací za sociální a lidská práva po celém světě. Dnes, ve druhé dekádě 21. století, stojíme před obdobnými sociálními problémy. Jsme svědky vzrůstající nerovnosti mezi lidmi, která se projevuje zvyšující se nedostupností základních lidských potřeb, jež společenský systém před rokem 1989 - socialismus, alespoň v základní míře naplňoval.

A to jsme se narodili ve šťastnější části světa, na evropském kontinentu. Podíváme-li se do jiných částí světa, vidíme jen eskalaci válečných konfliktů, často vedených v zájmu velmocí či nadnárodního kapitálu. Bohužel, růžová není ani naše přítomnost. Válčí se již i v Evropě, jen několik set kilometrů od našich hranic. Tento ozbrojený konflikt společně s dozvuky pandemické situace a pokračující krizi kapitalismu, přispěly k drastickému zhoršení ekonomické a sociální situace v České republice.

Na obyvatele a ekonomiku ČR se řítí katastrofa nevídaných rozměrů. Dramatický růst cen potravin a energií spolu s cenou pohonných hmot představuje smrtící koktejl. Tento koktejl nám namíchala současná pětidemoliční vláda Petra Fialy. Ta neustále všem jen lže a ve svých lžích se utvrzuje. Kritická je především situace s růstem cen energií. Průměrná cena elektřiny v loňském roce meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší z celé EU, činil 62 %. V ČR se přitom vyrobí dostatečné množství levné elektřiny pro celou zemi, kterou ještě navíc můžeme vyvážet. Příčinou toho je navázání její ceny na burzu v německém Lipsku, které KSČM důrazně odmítá! Vysoké ceny elektřiny v ČR tuzemská ekonomika nemusí dlouhodobě unést! Například zisk ČEZ za minulý rok přesáhl rekordních 80 mld. Kč. KSČM dlouhodobě požaduje stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem kontroly výroby elektřiny i její distribuce. Tím by měl stát větší možnost regulovat ceny pro koncové odběratele a mohl jim tak ulevit od rostoucích nákladů. V letošním roce sice cena energií klesla. Bohužel však došlo k opětovnému zavedení poplatku za obnovitelné zdroje energií, které navíc Energetický regulační úřad nastavil tak, že celková cena energií je vyšší než v roce 2023. Asociální vláda Petra Fialy s ministrem průmyslu bankéřem z korupčního hnutí STAN Jozefem Síkelou tak jasně prokazuje, že občané jsou jí zcela ukradení.

Česká republika je zemí, ve které je inflace stále jedna z nejvyšších v Evropě. V roce 2023 dosáhla 10,7 %, byla tak sice o 4,4 procentní body nižší než v roce předchozím, ale stále třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Inflace se tak čím dál více zakousává do mezd. Reálné mzdy za uplynulé dva roky klesly o více než 10 %, znehodnocují se úspory a snižuje životní úroveň občanů ČR. Již zhruba 40 % občanů balancuje na hraně chudoby, situace se přitom i přes ujišťování Fialovy vlády neustále zhoršuje. Vysoká inflace spojená se změnami v sazbách DPH však nezasahuje jen domácnosti, ale i firmy. Kvůli vládní neschopnosti krachují menší firmy, zavírají restaurace. Propouštět se začíná i ve velkých firmách, které ztrácejí svoji konkurenceschopnost. Závažná je zejména situace v Moravskoslezském kraji a hutích Liberty, ale i v řadě dalších krajů a firem.

Vláda však neztrácí svůj klid. Zatímco ostatní státy občanům pomáhají a jejich vlády se snaží problémy řešit, česká vláda na občany ČR kašle a vymyslela tzv. konsolidační balíček, který dál snižuje koupěschopnost domácností a zhoršuje jejich sociální a ekonomickou situaci. To má samozřejmě dopad i do dalších odvětví českého hospodářství. Kromě toho přišla i s návrhem tzv. penzijní reformy, která má mimo jiné prodloužit věk odchodu do důchodu a snížit v budoucnu vyplácené důchody. V neposlední řadě vláda uvažuje nad takovými změnami zákoníku práce, které by umožnily propustit zaměstnance kdykoliv a bez udání důvodů. Vše by tak bylo na libo vůli zaměstnavatelů. Tímto bychom se již skutečně vrátili o sto let zpět!

KSČM odmítá kurz této vlády, dle kterého pravice s obzvláštním cynismem a pohrdáním chudými straší občany bankrotem, pokud se okamžitě nezačne „šetřit na lidech“. Jako by se ODS s TOP09 a lidovci spolu se STAN a Piráty předháněly, kdo zatne sekeru hlouběji. Zhoršující se sociální situace většiny občanů tak pokračuje. Vláda nepodniká potřebné kroky ke vzpamatování a nastartování ekonomiky vedoucí ke zlepšení sociální situace občanů ČR. KSČM prosazuje takové návrhy, které mají stávající otřesnou situaci nemalé části obyvatelstva zlepšit

KSČM prosazuje reálná opatření. Oproti nekoncepčním krokům vládní koalice ničícím poslední zbytky lidské důstojnosti KSČM prosazuje alternativní, odlišně strukturovanou, reálnou cestu z krize. Naší vizí je společnost bez vykořisťování, útlaku a válek – socialismus! Bez co největší podpory občanů ale nemá KSČM sílu své návrhy prosadit. Důvěru občanů proto musíme znovu získat. Nejsme jen účeloví populisté, na rozdíl od jiných rádoby opozičních či a falešně protestních stran. Naše návrhy na řešení dnešní situace, včetně protikrizových opatření, vycházejí z důkladné analýzy situace ve společnosti. Spojují se v nich dlouhodobá opatření vytvářející podmínky pro kvalitativní změny s opatřeními denní politiky. Ovšem s těmito kroky nelze otálet, je důležité začít je uvádět v život co nejdřív.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.