Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Zdeněk Košťál

RSDr. Zdeněk Košťál, CSc., erudovaný český marxista zaměřující se na základní teoretické vymezení marxismu-leninismu a také na historii komunistického hnutí. V širších souvislostech se věnuje analýzám vývoje kapitalismu v jednotlivých státech a kulturách.

Education: Ústav marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa; Katedra základů marxismu-leninismu pro humanitní fakulty Univerzity Karlovy

Citizenship: Česká republika

Age: 70 let

Z hlediska literárního, je článek Karla Čapka "

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toh...

Ještě několik poznámek k 100. výročí úmrtí V. I. Lenina.

V redakci „Dialogu“ se v posledních měsících nakumulovaly vnitřní rozpory technickoorga...

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.