Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Co mne napadlo při čtení článku Stanislava Duška

Co mne napadlo při čtení článku Stanislava Duška

Přiložený článek s. Duška, považuji za zajímavý a jistě potřebný zveřejnit. Domnívám se, že by se výrazně hodil zveřejnit v týdeníku Naší pravdy, neboť naplňuje její poslání pro veřejnost.

Z hlediska hlubší politické analýzy by asi vyhovovalo podrobněji se zabývat okolnostmi, za kterých zákon vznikl. K tomu jsem si dovolil okopírovat podle mého soudu neekonoma tuto část:

"Poprosím o trpělivost, ale pro pochopení je potřeba zjednodušeně objasnit několik skutečností, které upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., O dani z příjmu. Tento zákon mimo jiné upravuje i daňové povinnosti veřejných obchodních společností, tedy i společnosti LIDL Česká republika v.o.s. Veřejné obchodní společnosti nemají podle tohoto zákona povinnost platit daň z příjmu. Volně předloženo nesestavují daňové přiznání pro daň z příjmu a nemají povinnost tuto daň platit. Svůj daňový základ, tedy to co společnost vydělala a mělo by se danit, převede společníků veřejné obchodní společnosti a tito společníci pak podávají daňové přiznání a platí daně."

Zde bych se zastavil a vzal v úvahu, za jakých okolností byl zákon schválen. Schválilo jej 200 poslanců ČNR. V té době KSČ byla volena v rámci koalice LB a umístili se na druhém místě se 14.05%. První byla koalice ODS-KDS s 29,73%.

Jde o to, jaké postoje či připomínky vyjadřoval LB. Tyto postoje by bylo dobré charakterizovat a v závěru shrnout rozdílnost. Pokud by byla ve prospěch zdanění zahraničních v.o.s., bylo by dobré zdůraznit ochranu zájmů republiky již tenkrát.

Ponechal jsem kopie výsledků voleb do ČNR 1990 až 1992. Děkuji za porozumění a pochopení, že mi jde o trochu jiný pohled na problematiku zmiňovaného zákona.

Volby do České národní rady 1992 - získaná procenta stran

Volby do České národní rady - obrázek

Volby do České národní rady 1992 - přerozdělení mandátů

Volby do České národní rady - obrázek
Logo

Rubriky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Marxismus-leninismus


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Tištěný Dialog


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

Redakce


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.dialog-komunistickylist.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342