Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Proč se necháváme stále ožebračovat?

Proč se necháváme stále ožebračovat?

Skutečnost, že zahraniční firmy, banky a obchodní řetězce odvádějí své zisky mimo naši republiku je obecně známá a nejde o žádné objevné konstatování. Je však dobré znát konkrétní případy. Jedině tak lze vágní konstatování o odlivu zisků do zahraničí dostat do společenského povědomí a začít pokládat otázky, proč tomu tak je, kdo za tento stav nese odpovědnost a jak zabránit rabování naší země. Na příkladu obchodního řetězce LIDL Česká republika v.o.s. si ukážeme jak toto plundrování lze dovést k dokonalosti.

Skutečnost, že zahraniční firmy, banky a obchodní řetězce odvádějí své zisky mimo naši republiku je obecně známá a nejde o žádné objevné konstatování. Je však dobré znát konkrétní případy. Jedině tak lze vágní konstatování o odlivu zisků do zahraničí dostat do společenského povědomí a začít pokládat otázky, proč tomu tak je, kdo za tento stav nese odpovědnost a jak zabránit rabování naší země. Na příkladu obchodního řetězce LIDL Česká republika v.o.s. si ukážeme jak toto plundrování lze dovést k dokonalosti.

Poprosím o trpělivost, ale pro pochopení je potřeba zjednodušeně objasnit několik skutečností, které upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., O dani z příjmu. Tento zákon mimo jiné upravuje i daňové povinnosti veřejných obchodních společností, tedy i společnosti LIDL Česká republika v.o.s. Veřejné obchodní společnosti nemají podle tohoto zákona povinnost platit daň z příjmu. Volně předloženo nesestavují daňové přiznání pro daň z příjmu a nemají povinnost tuto daň platit. Svůj daňový základ, tedy to co společnost vydělala a mělo by se danit, převede společníků veřejné obchodní společnosti a tito společníci pak podávají daňové přiznání a platí daně.

Potud v pořádku, pokud by společníkem byla osoba, která má sídlo na území České republiky a daňový odvod byl proveden do našeho rozpočtu. V případě společnosti LIDL je jediným společníkem společnost CE – Beteiligungs – GmbH, se sídlem Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo.

To znamená, že LIDL Česká republika v.o.s. podniká na našem území, využívá ke svému podnikání náš prostor, naši infrastrukturu. Z našich peněz byly postaveny LIDLU silnice, vodovody nebo kanalizace, ale výhodu daňových příjmu má Německo. U takto uniklé dani z příjmů nejde o žádné drobné.

Za zdaňovací období od 1.3.2021 – 28.2.2022 byl výsledek hospodaření před zdaněním 5 520 838 000,- Kč.

Za zdaňovací období od 1.3.2022 – 28.2.2023 byl výsledek hospodaření před zdaněním 5 182 491 000,- Kč.

Uvažujeme-li o sazbě daně z příjmu 19% pak únik daně za r. 2021 je 1 048 959 220,00 Kč. Za rok 2022

byl únik daně 984 673 290,00 Kč. Za dva sledované roky jsme přišli o 2 033 632 510,00 Kč. To přece není málo - více zde.

Lze samozřejmě namítnout, že celý proces je v souladu s právem, že se neděje nic protiprávního. Existují přece smlouvy o zabránění dvojího zdanění, které mezi sebou uzavírají země OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a nelze tedy požadovat dodanění v ČR. Rovněž lze namítnout, že jsme součástí jednotného evropského trhu a v zásadě není podstatné místo, kde ke zdanění došlo. Dokonce mohu i vnímat skutečnost, že není jednoduché v současném stavu měnit daňové zákony jen v jedné zemi EU. To ovšem neznamená, že se máme nechat okrádat a je potřeba se bránit. Nápravu by měli logicky sjednat naši europoslanci. Protože náprava není, asi toho naši europoslanci moc nedělají a řeči těchto lidí o podpoře nebo účasti čehosi a kdesi není výsledek.

Zajímají matku samoživitelku, důchodce nebo kuchařku ve školní jídelně zásady volného trhu? Zajímá lidi žijící na hranicích životního minima bohatství nějaké obchodní společnosti v Německu? Rozhodně ne. To tedy znamená, že aktuálně platný zákon o dani z příjmu je špatný, protože umožňuje odliv peněz do zahraničí. Není v zájmu většiny našich občanů, aby platila taková ustanovení zákona, které takové rabování umožňují.

Představitelé pětikoaliční vlády za současného souhlasu většiny poslanců, senátorů a prezidenta cynicky schválili ožebračující balíček opatření a okrádají především ty, kteří se nemohou bránit. Pokud by chtěla vláda tzv. konsolidovat veřejné finance má možnost je konsolidovat ze zdrojů, které mají k dispozici nadnárodní obchodní konsorcia nebo banky. Tam si však naši politici netroufají a tato konsorcia naše politiky v lepším případě ignorují.

Příkladem může být argumentačně hloupé a bezvýsledné vyjednávání ministra zemědělství p. Výborného s obchodními řetězci o cenách potravin, nebo výsledné daňové odvody bank a energetických společností z neočekávaného zisku. Pan Stanjura očekával příjmy v řádech desítek miliard a ve skutečnosti tyto společnosti odvedly jen několik stovek milionů. Tedy banky na nás udělaly dlouhý nos a vládu mají za sbírku neškodných hlupáků.

To vše je důsledkem špatně odvedené práce vládnoucí garnitury, která přehazuje důsledky svého lemplovského postupu na obyčejné lidi a odmítá převzít za jejich bídu odpovědnost. Tedy i v případě společnosti LIDL Česká republika v.o.s., kde nám za poslední dva roky unikly z rozpočtu dvě miliardy, nesou členové vlády, různí političtí náměstci, poslanci, senátoři a to ti současní i minulí, odpovědnost za vzniklou škodu. Měli by ji nahradit. Doma zatřepat prasátkem, provětrat účty, vkladní knížky a dvě miliardy které prošustrovali vrátit lidem. Naivní představa, asi ano. Přesto bychom měli přímou odpovědnost vyžadovat.

Bez viny není ani samotná společnost LIDL, která zneužívá nedokonalosti zákonů, protože daně by se měly platit tam, kde byl vytvořen jejich základ. Pokud to nechce společnost LIDL pochopit je potřeba zvážit, zda je jejich oprávnění k podnikání v souladu se zájmy naší zemně a osobně nevidím důvod proč chodit do LIDLU nakupovat.

Příklad úniku peněz u společnosti LIDL Česká republika v.o.s. je jen špičkou ledovce. Je potřeba demaskovat další a další úniky a zasadit je do celkového obrazu prohnilosti systému.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.