Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Protesty německých zemědělců

Protesty německých zemědělců

První dny nového roku jasně ukazují, že v kotli je spousta páry. Současné protesty zdůrazňují to, co bylo patrné již během výstražných stávek v loňském roce: mnoho lidí už toho má dost.

Týdeník DKP (Německé komunistické strany) www.unsere-zeit.de 12. 1. 2024 (překlad V.S.)

"Měli bychom velký problém, kdyby se chování zemědělců stalo precedentem," obává se Hagen Lesch z Německého hospodářského institutu. On a jeho kolegové proto dělají vše pro to, aby se pára upouštěla neškodnými způsoby. Svaz zemědělců se distancoval od spontánní akce demonstrantů ve Šlesvicku-Holštýnsku, kteří blokovali cestu ministra hospodářství Roberta Habecka na jeho dovolenou. Svaz vyzval lidi, aby "demonstrovali pokojně a účastnili se pouze registrovaných a povolených protestů". Spolkový úřad pro ochranu ústavy a politici varovali, že protesty zemědělců by mohly být zneužity. Sám Habeck vyzval lidi, aby se postavili za "nejlepší stát, jaký kdy Německo mělo". Demokratickými "způsoby" při zachování pořádku - takto upouštět páru je v pořádku, ale zpochybňovat vládní politiku je extremismus.

Rozdělení na pokojné - demokratické a násilné - extrémní protesty stále funguje. Funguje, protože je hluboce zakořeněno ve sdruženích a odborech a celkový společenský kontext je ignorován. K tomu patří i odmítnutí minimální mzdy ze strany sdružení zemědělců. Patří sem také skutečnost, že škrty, o nichž v pondělí navzdory protestům rozhodl kabinet, se nedotýkají všech 270 000 zemědělských podniků stejně. Spíše se urychlí trend posledních 25 let: Malé a střední farmy budou zruinovány, zatímco větší a velké farmy z toho budou profitovat.

Proto je třeba solidarizovat se zemědělci. Stejně jako se všemi ostatními, kteří bojují za svá práva a zájmy. Otázkou je, zda se trafikantům podaří rozdělit nás tak, že se budeme prát o ubohé zbytky, které zbydou poté, co armáda a korporace dostanou svůj lví podíl. Nejbrutálněji jsou oškubáváni ti, kteří nemohou blokovat silnice traktory nebo - jako v současnosti strojvedoucí - nemohou stávkovat: chudí, staří lidé, děti a uprchlíci.

Proto vláda a média reagují tak silně, protože hrozí, že jejich rozdělující narativy selžou. Lidem už je příliš jasné, co "bod zlomu" znamená pro ty, kteří žijí ze své práce: inflace jim ubírá z příjmů. V novém rozpočtu musí vše ustoupit válce proti Rusku. Kdyby se zastavilo zbrojení a dodávky zbraní na Ukrajinu, bylo by dost peněz na uspokojení všech individuálních zájmů.

Aby k tomu nedošlo, jsou protesty - stejně jako demonstrace mírového hnutí - marginalizovány do pravého kouta. Zároveň se CDU/CSU a AfD snaží převzít vedení protestů. V kontrolním výboru Spolkového sněmu však přesto neměli se zrušením slev pro zemědělce žádné problémy: To bylo 15. prosince jednomyslně schváleno. AfD se ve svém základním programu výslovně staví proti finančním úlevám pro zemědělství.

Zemědělci, řemeslníci, drobní podnikatelé, dělníci a zaměstnanci, děti, ženy a lidé s německým pasem i bez něj jsou stále stavěni proti sobě. Jakou sílu by mohli společně vyvinout? Co by se stalo, kdyby se příklad zemědělců, kteří ochromili výrobu VW v Emdenu, stal precedentem? Co kdyby zvítězila solidarita? Dělníci a zaměstnanci by mohli vytvořit vládu míru společně s ostatními, kteří žijí z jejich práce. To by byla perspektiva pro tuto zemi.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.